«powrót

Wągłczew: kościół św. Klemensa

Późnorenesansowy kościół św. Klemensa w Wągłczewie (powiat sieradzki, gmina Wróblew, diecezja włocławska) powstał w latach 1623-35 z fundacji Macieja i Stanisława Łubieńskich według projektu Jerzego Hoffmana.

Wkrótce po wybudowaniu przeszedł na własność kanoników regularnych z Miechowa, których generałem był Maciej Łubieński.

Kościół jest jednonawowy, w jego wnętrzu zachowało się oryginalne sklepienie kolebkowe z lunetami, ze stiukiem kalisko-lubelskim. Czteropiętrowa wieża zwieńczona jest barokowym hełmem.

Nad wejściem znajduje się tablica poświęcona fundatorom i ich herb „Pomian”. Na ten sam herb można się też natknąć na bocznych drzwiach prowadzących na ścieżkę do cmentarza.

Wnętrze utrzymane jest w stylu barokowym. W ołtarzu rzeźba z drugiej połowy XVII wieku obrazująca grupę Ukrzyżowania. Do wyposażenia należy też bogato rzeźbione antepedium z dwuramiennym krzyżem pośrodku, XVIII-wieczna ambona i kielichy z XVII stulecia.

Kościół wraz z plebanią (do 1865 klasztorem kanoników regularnych) stanowi zespół dawnego klasztoru.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.