«powrót

Wancerzów: zespól klasztorny kanoników regularnych w Wancerzowie (Mstowie)

Na terenie Wancerzowa znajduje się zabytkowy, XIV/XV-wieczny zespół klasztorny kanoników regularnych - powszechnie określany jako klasztor w Mstowie.

Otoczony murem obronnym z ośmioma basztami klasztor podlegał arcybiskupom gnieźnieńskim, podczas gdy parafia położona na przeciwległym brzegu Warty biskupom krakowskim.

To jeden z najstarszych ośrodków życia zakonnego w Polsce, bowiem kanonicy regularni osiedlili się tutaj przed 1145 rokiem z inicjatywy Piotra Włostowica. Oprócz duszpasterstwa prowadzili tu szkołę, szpital oraz skryptorium. Ich biblioteka liczyła 3 tys. woluminów.

W 1474 roku. przebywał tu Kazimierz Jagiellończyk w okresie wojny z Węgrami o tron czeski, a w 1665 r. w czasie wojny król Jan Kazimierz.

Po II rozbiorze Polski (1793) Wancerzów znalazł się w zaborze pruskim. Dobra klasztorne sekularyzowano w 1819 roku., a w 1823 roku skasowano klasztor, przekazując parafię księżom diecezjalnym. Dopiero w 1990 roku na zaproszenie abp Stanisława Nowaka kanonicy regularni powrócili do swego dawnego klasztoru.

Do dziś zachował się zrekonstruowany w okresie międzywojennym mur z ośmioma basztami i pozostałościami baszty północnej, przebudowana z południowej bramy dzwonnica, a także przekształcony budynek dawnej wartowni.

Co ciekawe, podczas drobnych prac prowadzonych po II wojnie światowej aż 3-krotnie w pobliżu klasztoru odnajdywano skarb w postaci łącznie blisko tysiąca XIV-XVI-wiecznych monet.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.