«powrót

Warszawa: cerkiew św. Marii Magdaleny

Cerkiew powstała w latach 1867-69 z inicjatywy księcia Włodzimierza Czerkawskiego dla ludności rosyjskiej, licznie zamieszkującej ówczesną Pragę.

Świątynię zaprojektowano w stylu bizantyjskim na planie krzyża greckiego z pięcioma kopułami.

We wnętrzu świątyni znajdują się wizerunki ewangelistów, proroków i prawosławnych świętych, a w podziemiach utworzono kaplicę Męki Pańskiej.

Bogate wnętrze cerkwi zdobią barwne polichromie i bogato złocony ikonostas.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.