«powrót

Warszawa: Cmentarz ewangelicko-reformowany

Cmentarz powstał, podobnie jak sąsiedni - luterański, w 1792 r. na terenie wydzierżawionym od bankiera Karola Schultza. W dniach powstania warszawskiego zniszczeniu uległa znaczna część nagrobków oraz zabudowania cmentarne. Przez wiele lat funkcję kaplicy przedpogrzebowej pełniła kaplica Kronenbergów - znanej rodziny finansistów warszawskich.

Na cmentarzu kalwińskim miejsce spoczynku znaleźli także anglikanie , czego świadectwem są nagrobki noszące napisy w języku angielskim.

Spoczęli tu m.in.: badacz obyczajów polskich - prof. Jan Stanisław Bystroń, pisarz Juliusz Kaden-Bandrowski, Stefan Żeromski i jeden z pierwszych warszawskich fotografików – Karol Beyer.

Uwagę przykuwają grobowce starych rodzin warszawskich: Semadenich, Blikle, Tepperów, Simmlerów, Norblinów, Marconich.

ciekawostki:

W 1860 r. na cmentarzu ewangelicko-reformowanym odbył się pogrzeb generałowej Sowińskiej. Stało się to okazją do wielkiej manifestacji patriotycznej w mieście, zorganizowanej świadomie przez dawnych sybiraków i uczesntików niepodległościowej konspiracji.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.