«powrót

Warszawa: cmentarz żydowski

Jest to największy żydowski cmentarz na świecie. Na powierzchni 33 ha znajduje się ok. 250 tys. nagrobków. Kirkut został założony w 1799 r. Pierwszy pochówek odbył się w tym miejscu w 1807 r.

Początkowo cmentarz podzielony był na część męską i żeńską. Z czasem wprowadzono podział na cztery części: kwatery dla żydów ortodoksyjnych, kwatery porządkowe, postępowe i dziecinne.

Na cmentarzu przy Okopowej pochowani są m.in. pedagog i filantrop Janusz Korczak, pisarz Icchok Lejb Perec i Szymon An-ski, twórca esperanto Ludwik Zamenhof, ostatni przewodniczący warszawskiej gminy żydowskiej Adam Czerniaków, finansista Hipolit Wawelber, założycielka Teatru Żydowskiego Ester Rachel Kamińska.

Są tu także groby zmarłych cadyków oraz zbiorowe mogiły Żydów zmarłych w getcie.

Przy wejściu na kirkut znajduje się Pomnik Pamięci Dzieci - Ofiar Holokaustu ufundowany przez Jacka Eisnera.

Na jednej z jego ścian znajduje się napis: "Babcia Masza miała dwadzieścioro wnucząt, Babcia Hana miała jedenaścioro. Tylko ja ocalałem. Jacek Eisner".

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.