«powrót

Warszawa: kaplica św. Ducha na Cytadeli

Budynek wzniesiono w latach 1813-1819. Miał pełnić funkcję szkolnej kaplicy przy konwikcie ojców pijarów .

W 1831 r. konwikt przeniesio na ul. Zakroczymską, zaś kaplicę włączono w obszar wybudowanej po powstaniu listopadowym Cytadeli. Obiekt zamieniono wówczas na magazyn depozytowy prywatnych rzeczy żołnierzy.

W okresie międzywojennym w dawnej kaplicy św. Ducha urządzono gołębnik. Stała Stacja Gołębi Pocztowych obsługiwała cały garnizon warszawski.

Po wojnie zniszczony nieco budynek zaczął pełnić funkcję kreślarni i magazynu map topograficznych. Od 1975 r. przemianowano go po raz kolejny – stał się Salą Tradycji Warszawskiego Okręgu Wojskowego.

Po gruntownym remoncie w latach 1988-92 budynkowi przywrócono dawne funkcje sakralne. Jest znów kaplicą, tym razem wojskową.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.