«powrót

Warszawa: English Language College – „Metodyści”

English Language College jest najstarszą szkołą języka angielskiego w Warszawie. Powstała tuż po I wojnie światowej. Metodyści jako jedni z pierwszych spośród Amerykanów zareagowali na apele Ignacego Paderewskiego o pomoc dla społeczeństwa odradzającej się Polski. Rozpoczęli intensywną działalność charytatywną. Szkoła była jednym z najważniejszych przedsięwzięć, gromadziła ok. 1000 studentów. Nie była to jedyna placówka tego typu na terenie ówczesnej Polski. W tym samym czasie powstała też szkoła we Lwowie i w Poznaniu, a kilka lat później – w Katowicach. Niestety, szkoła w Warszawie była jedyną, która przetrwała. W czasie niemiecko–sowieckiej okupacji działalność szkół została zawieszona.

W 1946 r. dzięki intensywnej działalności metodystycznych misjonarzy reaktywowano szkołę w Warszawie. Szybko odzyskała świetność i przedwojenną liczbę uczniów.

Jeśli chodzi o angielski stała się placówką zupełnie bezkonkurencyjną. Czasy stalinowskie (1949–56) okazały się jednak szalenie trudne dla szkoły. W 1949 r. wszyscy obcokrajowcy musieli opuścić Polskę, a szkoła jako placówka kościelna była pod nieustanną obserwacją Służby Bezpieczeństwa.

Placówka jednak przetrwała, głównie dzięki ogromnej popularności wśród warszawiaków. Prawdziwe oblężenie szkoła przeżyła po roku 1956, bezpośrednio w związku z Kongresem Młodzieży, który odbywał się w Warszawie. Kongres ten uświadomił młodym Polakom ogromną potrzebę nauki języka angielskiego. Przy rejestracji dochodziło do dantejskich scen, młodzież tygodniami oblegała szkołę nocując na materacach i łóżkach polowych. Do klas przyjmowano 50–60 słuchaczy. Szkoła na trwale zapisała się w historii stolicy.

Po 1989 r. rozwija się nadal, otwierając swoje filie w kilku innych miastach.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.