«powrót

Zobacz: Warszawa: archikatedra św. Jana Chrzciciela

Warszawa: cudowny krucyfiks w kaplicy Baryczków

Cudowny krucyfiks znajduje się w tzw. kaplicy Baryczków w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

Pochodzi ze Śląska, wykonany został z gruszy w XVI w.

Do Warszawy miał go przywieźć kupiec Jurgo Baryczka, ocaliwszy piękną rzeźbę przed spaleniem. Według legendy chcieli ją wówczas zniszczyć zwolennicy Lutra .

Krucyfiks miał w sposób cudowny ocaleć jeszcze kolejny raz, w maju 1602 r. Szalała wówczas nad Warszawą potworna burza, w związku z czym zwaliła się wieża kolegiaty, burząc sklepienie nawy i niszcząc wiele sprzętów kościelnych. Tylko krucyfiks nie odniósł żadnej szkody.

Na wieść o tym król Zygmunt III nakazał przenieść krucyfiks do sali obrad kapituły, a potem umieścić na specjalnie zbudowanym ołtarzu. Wkrótce krzyż zasłynął z licznych łask.

Z cudownym krzyżem, wiąże się legenda.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zobacz także: