«powrót

Warszawa: Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy

Przez 10 lat istnienia przeprowadził ok. 700 adopcji. Rodzice oddający i przyjmujący dzieci do adopcji otrzymują w ośrodku wszechstronną pomoc – zwłaszcza prawną, psychologiczną i duchową.

Ośrodek organizuje comiesięczne spotkania rodzin adopcyjnych, grupę wsparcia dla rodzin zastępczych i telefon zaufania „Pomoc matce – życie dziecku”: (0 22) 619-63-95 .

więcej...

adres:
ul. Grochowska 194/196
04-357 Warszawa.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.