«powrót

Warszawa: klasztor szarytek

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia (Szarytek ) zostało założone w 1633 r., w Paryżu przez św. Wincentego a Paulo (1581-1660) i św. Ludwikę de Marillac (1591-1660). Celem Zgromadzenia jest chwała Boża i uświęcenie własne sióstr przez pełnienie różnorodnych dzieł miłosierdzia.

W 1659 r. założono pierwszy dom sióstr w Warszawie przy ul. Tamka 35. Mieścił się tam szpital dla sierot. Siostry opiekowały się chorymi nie mającymi możliwości opieki w płatnych szpitalach, miały aptekę i ambulatorium.

Od 1712 r. dom na Tamce zaczął pełnić funkcję domu centralnego Prowincji.

Obecnie siostry nadal pełnią tam rozmaite dzieła miłosierdzia. Na szczególną uwagę zasługuje prowadzona przez nie Świetlica dla Dzieci.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.