«powrót

Warszawa: kościół bazylianów

Kościół parafialny ojców bazylianów p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny to kościół obrządku greckokatolickiego. Po drugiej wojnie światowej klasztor w Warszawie był jedynym legalnie istniejącym klasztorem bazyliańskim w całej Europie Środkowo-Wschodniej.

Klasztor i cerkiew przy ul. Miodowej 16 zostały wybudowane w latach 1781-84 według projektu znanego architekta królewskiego Dominika Merliniego. Pod zaborem rosyjskim klasztor warszawski został zlikwidowany. W 1875 r. kościół został przejęty przez Cerkiew Prawosławną. Kompleks cerkwi i klasztoru został zwrócony zakonowi bazylianów w 1930 r. Od 1932 roku cerkiew klasztorna przejęła funkcję świątyni parafialnej dla parafii greckokatolickiej, która istnieje do chwili obecnej.

W czasie powstania warszawskiego w 1944 roku klasztor i cerkiew zostały zniszczone. Kompleks odbudowano po wojnie w 1949 r.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.