«powrót

Warszawa: kościół Nawiedzenia NMP

Jedna z najstarszych świątyń Warszawy. Ufundowana w 1409 r. przez księżnę Annę Mazowiecką, zbudowana została w 1411 r. Z jego powstaniem wiąże się ciekawa legenda.

Ten gotycki kościół był wielokrotnie niszczony i przebudowywany. W czasie potopu szwedzkiego bronili się tu Szwedzi przed szturmem wojsk polskich, Niemcy zniszczyli go w 1944 r.

Świątynia została odbudowana w latach 1947-1966. Przywrócono jej wówczas dawny, gotycki charakter.

W prezbiterium znajdują się rzeźby z białego marmuru kararyjskiego: św. Augustyn, św. Monika, scena Nawiedzenia i św. Anna z Matką Bożą. Zostały one przywiezione z Włoch w XIX w. W prezbiterium zachowały się gotyckie łuki.

Na ścianie nawy lewej widać pozostałości średniowiecznej polichromii. W lewej nawie, w kaplicy znajduje się obraz Zwiastowania NMP z połowy XVII w.

W prawej nawie ołtarz Ukrzyżowania z początku XVII w. Warto zwrócić uwagę na kratę z XIX w., oddzielającą kaplicę od nawy prawej.

Na dziedzińcu, po lewej stronie od bramy stoi posąg NMP Łaskawej z 1872 r. dłuta Sikorskiego, a dalej pomnik W. Łukasińskiego (1786-1868), założyciela tajnego Związku Wolnomularstwa Narodowego, więźnia-patrioty.

Kościół odegrał ważną rolę w czasie stanu wojennego. Działało tu Duszpasterstwo Środowisk Twórczych, przygotowujące patriotyczne programy. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zobacz także: