«powrót

Warszawa: kościół seminaryjny

Kościół Wniebowzięcia NMP i św. Józefa Oblubieńca został zbudowany w latach 1661-1681 w stylu barokowym wg projektu J. Belottiego. Fundatorem był król Władysława IV.

Kościół przeznaczony został dla karmelitów bosych , którzy już od 1639 r. posiadali drewnianą kaplicę na Krakowskim Przedmieściu. Budowę murowanego kościoła rozpoczęto w r. 1643. Trwała ona bardzo długo. Kościół konsekrowano dopiero w roku 1701.

Klasycystyczna fasada powstała wg. projektu Efraima Schroegera w latach 1762-1780.

W 1864 r. pod pretekstem udziału kilku zakonników w powstaniu klasztor został zlikwidowany. Budynki klasztorne do dzisiaj są siedzibą seminarium metropolitalnego.

W okresie międzywojennym kościół był bardzo popularny wśród warszawiaków, którzy chętnie zawierali w nim sakrament małżeństwa.

Po wojnie do czasu odbudowy katedry św. Jana kościół Wniebowzięcia NMP i św. Józefa Oblubieńca pełnił rolę prokatedry.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.