«powrót

Warszawa: kościół sióstr wizytek

Kościół sióstr wizytek pw. św. Józefa jest jednym z nielicznych zabytków Warszawy, który przetrwał II wojnę światową niemal bez uszczerbku. Jest to jeden z najpiękniejszych kościołów stolicy.

Budowę kościoła rozpoczęto w 1728 r. Pierwsze nabożeństwo odprawiono jednak dopiero 15 sierpnia 1761 r.

Kościół wizytek jest jednonawową, trójprzęsłową świątynią z dwoma rzędami kaplic i prostokątnym prezbiterium. Wnętrze jest bardzo jasne. Ołtarz główny tak jak całe wnętrze został utrzymany w tonacji białej z elementami złoceń. W ołtarzu znajduje się obraz wybitnego artysty baroku, Tadeusza Kuntze-Konicza. Obraz przedstawia scenę Nawiedzenia św. Elżbiety przez Najświętszą Maryję Pannę.

W kościele na szczególną uwagę zasługują rzeźby wibitnego artysty Jana Jerzego Plerscha: Bóg Ojciec w zwieńczeniu ołtarza głównego i ambona w kształcie łodzi.

W ołtarzach w kaplicach bocznych nawy znajduje się sześć obrazów, z których na szczególną uwagę zasługują "św. Alojzy Gonzaga" przypisywany Danielowi Schulzowi, zamówiony przez Ludwikę Marię, następnie "św. Anna nauczająca Madonnę" autorstwa Franciszka Lekszyckiego, zamówiony przez króla Jana Kazimierza oraz "św. Franciszek Salezy" i "św. Józef z Dzieciątkiem Jezus" nieokreślonego do dziś autorstwa.

W wyposażeniu kościoła znajdują się organy, na których według legendy grać miał mlody licealista Fryderyk Chopin.

Obok kościoła, na terenie klasztoru znajduje się drewniana kalwaria z pierwszej połowy XVIII wieku.

Przed kościołem zaś pomnik kardynała Stefana Wyszyńskiego.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zobacz także: