«powrót

Warszawa: kościół św. Anny

Kościół św. Anny ufundowany został w roku 1454 przez księżnę Annę Mazowiecką. Służyć miała zakonowi bernardynów. Kościół ten był wielokrotnie przebudowywany w następnych stuleciach, stąd wyjątkowa różnorodność jego stylów.

Ma gotycką absydę i fragmenty ścian bocznych, neorenesansową dzwonnicę, barokowy szczyt, barokowo-rokokowe wnętrza i klasycystyczną fasadę (zaprojektowaną w 1788 r. przez Stanisława Kostkę Potockiego i Chrystiana Piotra Aigne'a).

Świątynia była dwukrotnie niszczona - podczas Potopu Szwedzkiego i podczas II wojny światowej.

W 1928 r. nadano kościołowi św. Anny rangę kościoła akademickiego, którą ma do dziś. W okresie okupacji był jednym z ośrodków działalności niepodległościowej. Przetrwała w nim tradycja budowania grobów wielkanocnych w duchu patriotycznym.

Obecnie jest to kościół akademicki, siedziba Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej i miejsce, z którego już od ponad 25 lat wyrusza słynna Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna.

Tu również najczęściej w Warszawie odbywają się śluby.

W lewej nawie kościoła znajduje się sanktuarium bł. Ładysława z Gielniowa. Jego relikwie spoczywają w ołtarzu głównym.

Na dziedzińcu obok kościoła znajduje się barokowa kolumna z figurą św. Anny. Przykościelna dzwonnica jest punktem widokowym, przy niej znajduje się "Pizzeria pod wieżą" - miejsce częstych spotkań studentów.

zobacz: Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej

Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zobacz także: