«powrót

Warszawa: katedra św. Floriana

Kościół św. Floriana będący obecnie katedrą diecezji warszawsko-praskiej zbudowany został w 1886 r. według projektu Józefa Piusa Dziekońskiego. Świątynia stanęła na miejscu dawnego targowiska. Miała zastąpić istniejący wcześniej, zbyt mały z uwagi na potrzeby duszpasterskie kościół bernardynów. Kościół ten istniał już od 1617 r. Znajdowała się w nim kaplica wzorowana na domku Matki Bożej w Loreto wraz ze słynącą łaskami figurą Matki Bożej Loretańskiej.

Styl nowej świątyni określić można jako "modernizowany gotyk nadwiślański". Konsekracja kościoła miała miejsce w 1901 r. Budowa trwała do 1902 r. Ukończony kościół otrzymał dwóch patronów św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika.

W latach 1919-31 obowiązki proboszcza objął ks. Ignacy Kłopotowski, który wybudował plebanię oraz dom i drukarnię dla założonego przez siebie Zgromadzenia Sióstr Loretanek .

14 września 1944 r. na dwa dni przed opuszczeniem Pragi Niemcy wysadzili kościół, używając do tego celu ogromnych ilości materiałów wybuchowych. Ruiny zalegały do wysokości 2 pięter. Ocalały jedynie fragmenty konstrukcji i ścian, na których akurat stały posągi świętych patronów świątyni. Od strony prezbiterium ocalał również obraz Matkli Boskiej Czestochowskiej .

Ostatecznie odbudowę ukończono dopiero w roku 1970.

25 marca 1992 r. po zatwierdzeniu nowego podziału terytorialnego Kościoła w Polsce, bullą "Totus Tuus Poloniae populus" papieża Jana Pawła II, powstała nowa diecezja warszawsko-praska obejmująca obszar prawobrzeżnej Warszawy i okolic. Kościół św. Floriana został katedrą nowo powstałej diecezji. W 1997 r. podniesiony został do godności bazyliki mniejszej .

W kościele działa wiele ruchów, wspólnot i stowarzyszeń: Akcja Katolicka, Ruch Światło Życie, Ruch Rodzin Nazaretańskich, Apostolat MaryjnyLegion Maryi.

Siostry Loretanki pracujące przy parafii prowadzą świetlicę dla najbiedniejszych dzieci Pragi.

W kościele też odbywa się Ogólnopolski Konkurs Chórów Kościelnych CAECILIANUM.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zobacz także: