«powrót

Warszawa: kościół Zbawiciela

Kościół pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela powstał jako wotum dziękczynne na jubileusz 1900 r. od narodzenia Chrystusa. Kamień węgielny pod tę świątynię poświęcił arcybiskup warszawski Wincenty Popiel w 1901 roku.

Kościół został zbudowany według projektu zespołu architektów: J. Dziekońskiego, L. Panczakiewicza i Wł. Zychiewicza. Prace ukończono dopiero 23 października 1927 roku.

Po zakończeniu powstania warszawskiego hitlerowcy usiłowali wysadzić kościół. Silna konstrukcja budynku wytrzymała wybuch min i zniszczeniu uległy tylko sklepiania, hełm drugiej wieży i kościół dolny. Zaraz po wyzwoleniu Warszawy przystąpiono do odbudowy zniszczeń.

Kościół jest trzynawowy z transeptem, dwudziestometrową sygnaturą w środku dachu i dwiema wysmukłymi wieżami na fasadzie. Pod względem formy nawiązuje do architektury późnego renesansu.

Świątynia posiada tylko jedną kaplicę. Jest to Kaplica Matki Zbawiciela.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zobacz także: