«powrót

Warszawa: parafia św. Dominika

Przy parafii działa najstarszy i największy w Polsce Dominikański Ośrodek Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych, który udziela pomocy ofiarom sekt i ich rodzinom.

Ojcowie dominikanie prowadzą duszpasterstwa: akademickie, dorosłych, szkół średnich (Rejs) i dzieci (Wyspa). Przy parafii działa Grupa Charytatywna św. Marcina de Torres, zajmująca się ratownictwem medycznym Fundacja św. Kamila. Spotykają się tam Anonimowi Erotomani, Fraternia III zakonu św. Dominika i wspólnota ruchu Wiara i Światło Poziomka.

Dużą popularnością cieszy się cykl wykładów Miedzy sztuką a wiarą, a także Spotkania Małżeńskie i Wieczory dla Zakochanych.

www.sluzew.dominikanie.pl
ul. Dominikańska 2
02-741 Warszawa

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.