«powrót

Warszawa: synagoga Nożyków

Bożnicę ufundowało bogate małżeństwo Zelmana i Rywkę Nożyków. Został on wybudowany w latach 1898-1902.

Jest to budynek o eklektycznej architekturze - ze stylem bizantyjskim mieszają się elementy neoromańskie.

W czasie II wojny światowej synagoga znalazła się na terenie tzw. Małego Getta. Niemcy urządzili w niej magazyn.

Podczas powstania warszawskiego zostało zniszczone wyposażenie synagogi i część murów. W 1983 r. zakończono, rozpoczęty w latach 70., remont synagogi.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.