«powrót

Warszawice: kościół św. Jana Chrzciciela

Drewniany kościół parafialny zbudowany został w 1756 r. z fundacji marszałka wielkiego koronnego Franciszka Bielińskiego. Jest to kościół trójnawowy, w którym nawę główną od bocznych oddzielają kolumny.

Strop w nawach i nad prezbiterium jest płaski, pokryty częściowo polichromią z drugiej połowy XIX w. Wyposażenie kościoła pochodzi w większości z końca XVII i z XVIII wieku.

Jedynie krucyfiks na belce tęczy jest barokowy i pochodzi z pierwszej połowy XVIII w. Obok kościoła znajduje się zabytkowa murowana dzwonnica.

Na miejscowym cmentarzu znajdują się późnoklasycystyczne nagrobki Agnieszki Robakiewicz zm. w 1842 r. i Leopolda Radzińskiego zm. 1853 r.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.