«powrót

Warta: kościół św. Jozefa (bernardynek)

Kościół ss. bernardynek św. Józefa w Warcie był początkowo budowlą drewnianą, wybudowaną w 1680 r. na gruntach mieszczanina warckiego Świętosława.

Świątynia spłonęła w pożarze w 1683 r. i została odbudowana z częściowo odzyskanego drewna w 1698 r. Przetrwała tak aż do roku 1763, kiedy została rozebrana.

Natychmiast rozpoczęła się budowa barokowej świątyni murowanej. Inwestycja kosztowała 2270 florenów – był to dar mieszczan.

Niestety – w 1955 r. kościół spłonął od uderzenia pioruna. Zniszczeniu uległo wtedy wnętrze, udało się uratować tylko dwa z trzech obrazów ze srebra. Ostatnia renowacja miała miejsce w 1992 r.

Kościół św. Józefa stoi w pobliżu bernardyńskiej świątyni Wniebowzięcia NMP.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.