«powrót

Warta: kościół św. Mikołaja

Gotycka świątynia św. Mikołaja w Warcie konsekrowana została w 1340 r. Wcześniej na tym samym miejscu stał drewniany kościół, spalony przez Krzyżaków w 1331 r.

Trójnawowa budowla ceglana z wieżą i gotyckimi portalami. Wewnątrz posiada sklepienia kolebkowe z lunetami z XVII w.

W renesansowym ołtarzu głównym z początku XVII w. znajduje się późnogotycki obraz Wniebowzięcia NMP z ok. 1515 r., będący częścią środkową tryptyku. Malowany na drewnie obraz jest dziełem nieznanego mistrza wielkopolskiej szkoły renesansu.

Zgodnie ze spisem z roku 1783 w kościele znajdowało się dziesięć ołtarzy, utrzymywanych przez różne bractwa. Do dzisiaj zachowała się połowa – pozostałe zostały zniszczone po III rozbiorze.

Pozostała część wyposażenia wnętrza kościoła barokowa.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.