«powrót

Warta: kościół Wniebowzięcia NMP

Gotycki kościół Wniebowzięcia NMP w Warcie powstał w latach 1479-82. Świątynia została przebudowana w roku 1721 i 1764. W 1612 r. do świątyni dobudowano renesansową boczną kaplicę św. Anny. Kościół jest częścią zespołu klasztornego bernardynów.

We wnętrzu znajduje się rokokowa polichromia autorstwa bernardyna Walentego Żebrowskiego (wykonana w latach 1756-62). Nad sklepieniem chóru i w krużgankach można zobaczyć pozostałości jeszcze wcześniej polichromii, gotyckiej, wykonanej przez Franciszka z Sieradza (początek XVI w.).

Wyposażenie kościoła to m.in. marmurowy sarkofag bł. Rafała z Proszowic (1640 r.), marmurowa płyta nagrobna przedstawiająca postać bł. Melchizedecha (XVII w.). W nawie wiszą dwa duże obrazy Tomasza Dolabellego „Piotrowin przed sądem królewskim” i „Gniew Boży” (1625-30).

Obok kościoła bernardynów stoi barokowy kościół ss. bernardynek (św. Józefa)

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.