«powrót

Węgrów: bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

Parafię w Węgrowie erygowano w 1414 r. Kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz świętych: Piotra, Pawła, Andrzeja i Katarzyny zbudowany został w XVI w. na miejscu stojącej tu wcześniej drewnianej świątyni.

W roku 1703 Szwedzi, którzy zajęli Węgrów w czasie wojny północnej, spalili kościół z pomocą węgrowskich protestantów. Kościół odbudował w latach 1703-1706 warszawski architekt Carlo Ceronim, wykorzystując ściany świątyni gotyckiej oraz wtapiając w fasadę zachowane wieżyczki.

Autorem projektu był prawdopodobnie słynny Tylman z Gameren.

Kościół zbudowany jest na planie prostokąta, trójnawowy, przykryty sklepieniem kolebkowo-krzyżowym. Nawy boczne są znacznie węższe od głównej. Zwraca uwagę bogato profilowany gzyms na pilastrach toskańskich. Fasada typowo barokowa, z trójkątnym szczytem, ozdobionym figurami świętych apostołów Piotra i Pawła. Po bokach dwie wieżyczki gotyckie pozostałe z dawnego kościoła obronnego, podobnie jak typowe gotyckie szkarpy opasują budowlę.

We wnętrzu znajduje się zespół fresków malarza włoskiego Michała Anioła Palloniego z lat 1707-1708. W prezbiterium zaś - scena Wniebowzięcia.

Warto obejrzeć portret J. D. Krasińskiego pędzla Palloniego z 1712 r. Widok z okna na obrazie ilustruje wygląd rynku węgrowskiego w tym czasie. W zakrystii znajduje się zespół 20 interesujących portretów sarmackich z XVIII w. oraz słynne "Zwierciadło Twardowskiego".

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zobacz także: