«powrót

Węgrów: drewniany kościół ewangelicki

Kościół zbudowano z modrzewia w 1679 r. na miejscu okazałej świątyni z 1634 r., podpalonej w 1678 r. przez miejscowych zakonników z klasztoru reformatów w czasie kontrreformacji.

Kościół z bali, oszalowany deskami, zwieńczony wieżyczką z sygnaturką jest jednym z najstarszych zabytków budownictwa drewnianego w okolicy.

Według podań kościół wybudowano w ciągu jednej doby, by spełnić warunek postawiony przez biskupa łódzkiego, który chciał powstrzymać odrodzenie parafii ewangelickiej.

Parafia węgrowska pełniła funkcję parafii dla protestantów warszawskich od 1580 r. (data spalenia kościoła w Warszawie) do 1776 r., kiedy to odbudowano nowa świątynię ewangelicką w stolicy.

Na cmentarzu znajdują się interesujące nagrobki z XVII w języku polskim oraz mogiła powstańca styczniowego, który zginął w Bitwie pod Węgrowem 3 lutego 1863 r. Są również nagrobki szkockich rzemieślników z XVIII wieku.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.