«powrót

Werstok: cerkiew

Cerkiew prawosławna (dawniej unicka) Podwyższenia Krzyża Świętego. Zbudowana w 1768 roku, kruchta w 1909 roku. Orientowana, na planie prostokąta z wyodrębnioną kruchtą, nawą główną i ołtarzem. Nad kruchtą dzwonnica zwieńczona kopułką z krzyżem. Nad nawą główną kopuła na bębnie.

Cerkiew pomalowana na niebiesko, dach ma kolor blachy.

Początki istnienia cerkwi sięgają I połowy XVII wieku. Obecna świątynia została ufundowana w 1769 roku przez Józefa Wilczewskiego, rotmistrza chorągwi Wielkiego Księstwa Litewskiego.

W 1869 roku przeprowadzono kapitalny remont cerkwi. Oszalowano na zewnątrz deskami, w środku urządzono ikonostas. W 1906 roku dobudowano wysoką dzwonnicę. Najstarsze ikony pochodzą z II połowy XVIII wieku.

W 1988 roku przeprowadzono gruntowną renowację ikony Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny z II poł. XVIII wieku.

Obok cerkwi uwagę zwracają dziesiątki drewnianych krzyży ofiarnych.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.