«powrót

Widawa: kościół Podwyższenia Krzyża Świętego (pobernardyński)

Barokowy kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Widawie (powiat łaski, archidiecezja łódzka) powstał w latach 1678-1709 r. Jest częścią kompleksu klasztornego oo. bernardynów.

Parafie w Widawie erygował w 1417 r. abp gnieźnieński Mikołaj herbu Trąba.

Orientowany, jednonawowy kościół ma węższe prezbiterium o zamknięciu półkolistym. Wejście do kościoła znajduje się od strony zachodniej – wiedzie przez kwadratową kruchtę. W szczycie fasady widnieje dużych rozmiarów herb fundatorów – Wężyków Widawskich.

Świątynię konsekrował w 1731 r. sufragan gnieźnieński bp Franciszek Józef Kraszewski.

Z wyposażenia zachowała się późnorenesansowa chrzcielnica (1600 r.), barokowy wystrój z początków XVIII wieku, rokokowa polichromia z połowy XVIII stulecia. W podziemiach znajdują się groby właścicieli Widawy – Wężyków.

Klasztor bernardyński został wzniesiony w 1638 r. dzięki fundacji Wężyków. Uległ znacznej przebudowie w XVIII wieku. Dzisiaj działa w nim m.in. muzeum parafialne.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.