«powrót

Wielgomłyny: klasztor oo. paulinów

Zespół klasztorny oo. paulinów w Wielgomłynach (powiat radomszczański, archidiecezja częstochowska) powstał w latach 1465-1466, z inicjatywy rodziny Koniecpolskich herbu Pobóg.

Pierwsze informacje o istnieniu w Wielgomłynach parafii pochodzą z 1400 r. Najprawdopodobniej jednak istniała już w XII stuleciu, a miała się uknstytuować wokół kaplicy, która powstała w czasach Mieszka I.

Drewniany klasztor dla paulinów ufundował w 1465 r. Jakub Koniecpolski, kanonik gnieźnieński i krakowski, proboszcz parafii przy kolegiacie św. Floriana na Kleparzu i jego matka Dorota, wdowa po kanclerzu wielkim Koronnym Janie Koniecpolskim, właścicielu wsi. W XVII w. zakon wybudował w tym miejscu murowany klasztor, który istnieje do dzisiaj.

Jednonawowa, pierwotnie gotycka budowla została przebudowana w stylu barokowym. Jest orientowana, prezbiterium wydłużone, zamknięte wielobocznie i oszkarpowane od zewnątrz.

Wewnątrz znajduje się m.in. wykonana z brązu płyta nagrobna Koniecpolskich z 1475 r, murowana mensa z antepedium o pięciu ostrołukowych wnękach, późnogotycki portal, kamienna, gotycka chrzcielnica ( II połowa XV w.) i polichromowana, drewniana Pieta (początek XV w.).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.