«powrót

Wieliczka: kościół i klasztor reformatów

Kościół pw. Stygmatów św. Franciszka Patriarchy był budowany w latach 1624-1626. To pierwsza murowana świątynia małopolskiej prowincji reformatów. Stała się ona wzorem dla wszystkich reformatorskich kościołów klasztornych wzniesionych w I poł. XVII w.

Murowany klasztor założony został na planie czworoboku (wokół wewnętrznego wirydarza) w latach 1650-1655. Najpoważniejsza rozbudowa całego kompleksu miała miejsce w 1928 r. Wykonana wówczas polichromia jest dziełem malarza Jana Bukowskiego. Mimo wielu zmian cały reformacki zespół utrzymał barokowe cechy stylowe.

W klasztornych zbiorach znajduje się wiele rozmaitych zabytków: ornaty, naczynia liturgiczne, zegary, wiekowe zbiory biblioteczne i obrazy.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.