«powrót

Wieliczka: kościół św. Sebastiana

Kościół pw. św. Sebastiana pochodzi z 1581 r., przebudowany w XVIII w. Nawa prostokątna, prezbiterium zamknięte trójbocznie z zakrystią i wieloboczny przedsionek. Dzwonnica zwieńczona baniastym hełmem.

Dachy dwuspadowe: wyższy nad nawą z ośmioboczną wieżyczką z cebulastym hełmem i niższy nad prezbiterium. Ściany i sklepienia pokryte są dekoracją malarską, o znacznej wartości artystycznej. Została wykonana ok. 1907 r. przez Włodzimierza Tetmajera. W rokokowym ołtarzu głównym znajduje się obraz św. Sebastiana z XVIII w.

Wczesnobarokowy ołtarz boczny zawiera obraz Najświętszej Marii Panny. W barokowym znajduje się krucyfiks z XVII w. Do wyposażenia świątyni należą także obrazy z XVI wieku - Madonna ze Świętymi Sebastianem i Rochem (środek tryptyku); Święci Andrzej, Mikołaj i Katarzyna; Matka Boska z Dzieciątkiem z 1600 r. oraz XVII-wieczne wizerunki Św. Marii Magdaleny i Św. Anny Samotrzeć.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.