«powrót

Wieluń: kościół św. Józefa

Popijarski kościół św. Józefa w Wieluniu został zbudowany w roku 1740 z fundacji rodzin Bolkowskich i Niemojewskich. Po kasacie klasztoru pijarów stał się kościołem filialnym miejscowej parafii.

Barokowy, murowany kościół jest trójnawową budowlą o układzie bazylikowym. Nawa główna jest wyższa, niższe, prostokątne prezbiterium znajdującym się od południa na przedłużeniu nawy głównej, zamkniętym półkoliście.

Dwuwieżowa fasada ozdobiona jest trójdzielnym barokowym szczytem nad częścią środkową. Wieże przykryte pseudobarokowymi hełmami.

W nawie głównej sklepienie kolebkowe z lunetami, na gurtach. Nawy boczne utworzone z trzech bocznych, połączonych wąskimi przejściami kaplic.

Wewnątrz znajduje się m.in. polichromia, iluzjonistycznie malowanyne ołtarze, tablice nagrobkowe z 1531 r. (m.in. tablica fundacyjna Stanisława Lowenskiego, prepozyta kolegiaty wieluńskiej) i 1621 r., kartusze herbowe z lat 1619-33 (przeniesione z nieistniejącej kolegiaty), obrazy: Przemienienia Pańskiego (XVIII/XIX w.), „Rozmnożenia chlebów” (Jan Ścisło, 1796 r.), św. Jana Nepomucena, Objawienia św. Jana Kalasantego i św. Barbary (XVIII/XIX w.), „Złożenie do grobu” (XVII w.).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.