«powrót

Wieluń: kościół św. Mikołaja

Kościół św. Mikołaja w Wieluniu znajduje się na terenie par. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Znajduje się na terenie popaulińskiego zespołu klasztornego (obecnie pod opieką ss. bernardynek ).

Gotycka świątynia została zbudowana w latach 1393-94. Ufundował ją książę opolski i wieluński, Władysław Opolczyk. Pierwotnie znajdowała się – wraz z pobliskim szpitalem – poza murami miasta. W 1631 r. cały drewniany kompleks klasztorny spłonął.

Po przebudowie kościół nabrał cech barokowych. Orientowany, jednonawowy, z niższym i węższym prezbiterium zamkniętym wielobocznie. Nawa zbudowana jest na planie zbliżonym do kwadratu. Budowla kryta jest dwuspadowym dachem z barokową sygnaturką.

Od północy do nawy przylega barokowa kruchta, od południa – piętrowa zakrystia z XIV w., a od zachodu – chór. Nad nawą znajduje się sklepienie kopulaste z lunetami. Ściany nawy podzielone są filarami, a pomiędzy nimi ostrołukowe wnęki przechodzą w lunety.

Z kruchty do nawy prowadzi portal z końca XV w. Dwa inne portale we wnętrzu, późnogotyckie, pochodzą z 1500 r.

Dużą wartość artystyczną mają ołtarze – barokowe i rokokowe z XVIII w. Barokowy ołtarz główny posiada obraz św. Mikołaja (początek XVIII w.) i rzeźby świętych biskupów (z tego samego okresu). W prezbiterium znajdują się dwa boczne ołtarze rokokowe z płaskorzeźbą św. Anny Samotrzeć i obrazem św. Franciszka z Asyżu. W nawie stoją cztery barokowe ołtarze z połowy XVIII stulecia.

Chór muzyczny ze ścianą parapetową wspartą na dwóch kolumnach pochodzi z początku XVIII w. Ozdobiony jest figurami świętych i aniołów. Polichromia przedstawiającą Matkę Boską Bolesną i Chrystusa przy słupie pochodzi z XVIII w.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.