«powrót

Wieruszów: cmentarz

Cmentarz parafii św. Ducha w Wieruszowie składa się z części katolickiej, prawosławnej ewangelickiej . We wschodnim fragmencie znajdują się mogiły zmarłych na cholerę.

Na terenie nekropolii znajdują się dwie kaplice: ewangelicko-augsburska z końca XIX w. i rzymskokatolicka z tego samego okresu.

W grobowcu zakonnym spoczywają paulini z pobliskiego klasztoru. Ich prochy zostały przeniesione na cmentarz przez Niemców z krypty znajdującej się pod prezbiterium kościoła św. Ducha.

Na cmentarzu znajduje się m.in. grób Mateusza Zielonko (1811-57, żołnierz Wojsk Polskich), grób Wojciecha Bronisława Hoffmana (uczestnik Powstania Styczniowego), pomnik ku czci mieszkańców Wieruszowa zamordowanych w czasie okupacji i symbolicznych grób żołnierzy sowieckich poległych w 1945 r.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.