«powrót

Wieruszów: kościół św. Ducha

Barokowy kościół św. Ducha w Wieruszowie powstał w 1676 r. Jest to już trzecia świątynia paulińska w mieście. Pierwsza została wybudowana w końcu XIV wieku. Ufundował ją, podobnie jak klasztor – Bernard Wierusz.

Jednonawowa, murowana świątynia ma trójosiową fasadę ze szczytem między dwiema wieżami. Fasada rozczłonkowana jest pilastrami. Przy nawie wybudowane są dwie kaplice, które tworzą rodzaj transeptu.

Wewnątrz kościoła znajduje się m.in. zespół dziewięciu rzeźbionych w drewnie, pomalowanych na czarno ołtarzy z drugiej połowy XVII w., barokowe stalle (1682 r.) z malowidłami paulińskich świętych i rokokowy prospekt organowy.

Łaskami słynie obraz Pana Jezusa Pięciorańskiego, nazywany także obrazem Miłosierdzia Bożego. W kościele wisi także namalowana na desce wierna kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej .

Cenna jest płaskorzeźba z portretem fundatora kościoła, Bernarda Wiersza, datowana na 1632 r.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.