«powrót

Wierzbica Dolna: kościół Podwyższenia Krzyża Św.

Jest to kościół poewangelicki z 1688 r., który został zbudowany z fundacji Melchiora von Studnitza. Świątynia jest drewniana. Ma konstrukcję zrębową. Prezbiterium zamknięte trójbocznie.

Świątynię dopełnia wieża o konstrukcji słupowej, kryta ośmiobocznym, gontowym dachem namiotowym. W nawie zachowały się fragmenty polichromii z XVII w. ze sceną Sądu Ostatecznego.

Ołtarz główny reprezentuje styl późnobarokowy (1 poł. XVIII w.). Barokowa jest też ambona (poł. XVIII w.) z polichromią postaciową.

Na stropie umieszczono trzy kopie rycerskie. Kościół zrekonstruowano w 1933 roku, zachowując starą wieżę.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.