«powrót

Wilkowisko: kościół św. Katarzyny

Kościół pw. św. Katarzyny zbudowany został w latach 1921-1930, na wzór poprzedniego, spalonego w 1916 r.

Świątynia drewniana, wzniesiona w konstrukcji zrębowej, oszalowana. Prezbiterium węższe od nawy, zamknięte trójbocznie. Przy prezbiterium piętrowa zakrystia. Wieża konstrukcji słupowej, trójkondygnacyjna, nakryta blaszanym hełmem baniastym z latarnią. Nad nawą i prezbiterium pozorne sklepienia kolebkowe, podobnie jak ściany, pokryte boazerią.

Wyposażenie kościoła częściowo barokowe, częściowo XX-wieczne wzorowane na barokowym. Ołtarz główny późnobarokowy z XVIII w., przeniesiony z kościoła w Limanowej, w nim obraz św. Katarzyny. Ołtarze boczne i ambona wzorowane na barokowych z lat 30. XX w.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.