«powrót

Wiślica: wikariat, tzw. dom Długosza

Jedną z najznamienitszych postaci związanych z Wiślicą był Jan Długosz. Kustosz miejscowej kolegiaty, fundator tzw. domu Długosza i dzwonnicy, w Wiślicy napisał niejedną stronę największego swojego dzieła Historiae Polonicae.

Dom będący obecnie plebanią, wzniesiony został, ok. 1460 r. staraniem Długosza, dla wikariuszy i kanoników. Ceglano-kamienny, piętrowy dom wybudowano w stylu późnogotyckim na planie wydłużonego prostokąta i usytuowano w pobliżu kolegiaty. Jest jednym z niewielu budynków świeckich epoki gotyckiej.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.