«powrót

Wisłok Wielki: kościół św. Onufrego

Kościół parafialny Św. Onufrego Wisłoku Wielkim (pow. sanocki, gm. Komańcza) to dawna cerkiew grecko-katolicka z 1850 roku, konsekrowana w 1854 (data na belce).

W dzwonnicy znajdują się współczesne trzy dzwony poświęcone przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Krośnie w czerwcu 1997 r.

Świątynia jest drewniana, konstrukcji zrębowej, z wszystkimi pomieszczeniami jednakowej wysokości, dwudzielna, posiada wydłużoną nawę, z wewnętrznie wyodrębnionym babińcem i przedsionkiem.

Krótsze prezbiterium zamknięte jest od wschodu trójbocznie i ma dwie bliźniacze zakrystie.

Nad babińcem znajduje się słupowo-ramowa wieża, o ścianach prostych. Dach jest dwuspadowy, o wspólnej kalenicy nad nawą i prezbiterium, połacie dachu od strony zachodniej ujmują po bokach wieżę.

Hełm wieży i pozorne wieżyczki sygnaturkowe nad nawą i prezbiterium posiadają formy baniaste, dwukondygnacjowa wieżyczka nad nawą wsparta jest na podstawie namiotowej.

Elewacje zewnętrzne cerkwi szalowane są pionowo deską, a w górnej części posiadają dwustrefowy wydatny gzyms, zamocowany w strefie podokapowej i nadokiennej.

Wewnątrz świątyni zachował się ikonostas, baldachim nad ołtarzem, droga krzyżowa, konfesjonał, krzyż procesyjny, chorągwie procesyjne, pulpit.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.