«powrót

Witków: kościół Matki Boskiej Rokitniańskiej i św. Michała Archanioła

Zbudowana w XIII wieku świątynia w stylu wczesnogotyckim. Budowla z kamienia polnego i rudy darniowej. Do kościoła wchodzi się przez dwa wczesnogotyckie portale kamienne.

Jeden z nich, prowadzący do prezbiterium, zdobi tympanon z płaskorzeźbą przedstawiającą ukrzyżowanego Jezusa, którego adorują Najświętsza Maria Panna i św. Jan.

We wnętrzu świątyni XVI-wieczna płyta nagrobna ku czci Nikela v. Wamsdorfa, dawnego właściciela Witkowa. Kościół otoczony kamiennym murem. W południowym odcinku muru budynek bramny z XV wieku.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.