«powrót

Witów: kościół św. Małgorzaty

Ponorbertański kościół św. Małgorzaty w Witowie został wzniesiony w pierwszej połowie XIII stulecia. Świątynia została rozbudowana w 1677 r. i później wielokrotnie przebudowywana.

Trzynawowy, murowany z cegły i otynkowany kościół bazylikowy z dwiema czterobocznymi wieżami, które mieszczą między sobą kruchtę, nad którą znajduje się chór muzyczny.

Sklepienie jest kolebkowe z lunetami, ściany podzielone przez pilastry. Nawa główna łączy się arkadami z nawami bocznymi.

Wystrój wnętrza ma charakter barokowy i pochodzi z końca lat 30. XVIII w. Prace wykonywali budowniczy ze Śląska. Przypuszcza się, że ołtarze, konfesjonały i organy wyszły spod dłuta śląskiego rzeźbiarza, Franciszka Urbańskiego. On również miał wykonać stiukowe dekoracje na ścianach świątyni i suficie prezbiterium.

Świątynia została konsekrowana w 1784 r. i poświęcona w 1884 r. przez bpa Augustyna Koziorowskiego.

W kościele znajduje się obraz Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, uznany w roku 1735 za cudowny.

Plebania kościoła znajduje się w pozostałościach po klasztorze norbertanów.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.