«powrót

Witów: obraz Zwiastowania NMP

Obraz Zwiastowania Matki Bożej znajdujący się w kościele św. Małgorzaty w Witowie został namalowany w XVII stuleciu.

Obraz znalazł się w Witowie na początku XVIII w. Początkowo wisiał w jednym z bocznych ołtarzy. Jednak wizerunek cieszył się tak wielką sławą, że szybko zaczęły do niego przybywać pielgrzymki.

W 1735 r. władze kościelne uznały obraz za cudowny. Płótno zostało wtedy przeniesione do ołtarza głównego, zastępując w nim św. Norberta.

Na obraz nałożone zostały srebrne, trybowane koszulki i został on umieszczony w retabulum ołtarza, w zamkniętej od góry wnęce w profilowanej złoconej ramie.

Olejny wizerunek wykonany jest na płótnie i naklejony na deskę. Przedstawia Maryję siedzącą po prawej stronie na łożu z baldachimem wspartym na 7 schodkach. Prawa dłoń Matki Boskiej przyciśnięta jest do piersi, a lewa uniesiona w górę.

Głowa Madonny osłonięta jest welonem, spod którego widać wąski pas włosów. Na suknię narzucony jest płaszcz, którego dekorację stanowią kwiaty i owoce.

Na szatach Maryi, baldachimie, schodach i stojącym obok postumencie znajduje się srebrna koszulka.

Na głowie Matki Boskiej znajduje się złocona, zamknięta korona, dekorowana kamieniami i perełkami. Zwieńczona jest kulą z krzyżem.

Przed Madonną leży otwarta księga.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.