«powrót

wizytki

Wizytki są zakonem kontemplacyjnym, prowadzą życie wspólnotowe w ścisłej klauzurze, oddane modlitwie i skupieniu, ze stałą troską o zbawienie bliźnich i pomoc Kościołowi, bez wyraźnego określenia czynnej działalności apostolskiej.

Wszystkie ćwiczenia duchowe – modlitwa myślna, odmawianie Liturgii Godzin, adoracja – odbywają się wspólnie. Również pracę siostry wykonują w mniejszych bądź większych zespołach. Przez cały czas, z wyjątkiem dwóch rekreacji trwających ok. 1 godziny, zachowywane jest milczenie. Utrzymaniu klimatu skupienia i samotności, niezbędnego dla życia kontemplacyjnego, sprzyja mieszkanie w osobnych celach oraz możliwość dni skupienia i rekolekcji, które odprawiają siostry indywidualnie w ciągu roku.

Możliwość kilkudniowego skupienia w ciszy klauzury udostępnia zakon również osobom świeckim.

Z inspiracji wizytek i pod ich kierunkiem działają stowarzyszenia skupiające świeckich: Straż Honorowa Serca Jezusowego, Stowarzyszenie św. Franciszka Salezego, Straż Honorowa Niepokalanego Serca Maryi, Adoracja Nocna w Rodzinach. Zakon założył w 1610 r. św. Franciszek Salezy i św. Joanna de Chantal, w Polsce istnieje od 1654 r.

Na świecie jest ok. 4000 wizytek, w tym ponad 80 Polek w 4 klasztorach. Wizytką była mistyczka św. Małgorzata Alacoque, czcicielka Najświętszego Serca Jezusa.

Pełna nazwa: Zakon Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (VSM

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.