«powrót

Włocławek: seminarium duchowne

Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku jest jednym z pierwszych seminariów na świecie. Zostało erygowane 16 sierpnia 1569 r. przez biskupa Stanisława Karnkowskiego.

Dokument erekcyjny zakładał kształcenie 24 kleryków. Program nauczania obejmował: język polski, łaciński i grecki, biblistykę, teologię dogmatyczną i moralną, wymowę oraz obrzędy kościelne.

Seminarium przez pierwsze lata nie miało odpowiedniego budynku, dlatego stopniowo podupadało i w 1581 r. przestało istnieć. Dzięki wybudowaniu nowego gmachu (w pobliżu kościoła św. Witalisa) w 1619 r. udało się je przywrócić. Dopiero jednak w 1719 r., po ponownym erygowaniu i sprowadzeniu do seminarium Księży Misjonarzy, odżyło.

Przy seminarium działają Teologiczne Towarzystwo Naukowe oraz Instytut Teologiczno-Pastoralny dla kapłanów diecezji włocławskiej, Studium Teologii we Włocławku i Towarzystwo Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Jego zadanie to wspieranie uczelni modlitwą i ofiarami.

Biblioteka seminarium im. Braci Chołdyńskich liczy 110 tysięcy woluminów.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.