«powrót

Włodawa: cerkiew Narodzenia NMP

Prawdopodobnie pierwsza Parafia Prawosławna powstała we Włodawie około XIV, XV wieku wraz z powstaniem osady lub grodu Włodawa.

W 1742 r. parafia prawosławna przejęta została przez unitów. Obiekt był kilkakrotnie niszczony i odbudowywany.

W 1842 roku zakończono budowę Cerkwi. Jej konsekracja nastąpiła w roku 1843. Cerkiew wzniesiona została w stylu bizantyjsko- klasycystycznym, na planie krzyża greckiego z trzema apsydami od strony ołtarzowej. Dużą zasługę przy budowie miał unicki ksiądz Nikon Zieliński, później represjonowany i zawieszony w obowiązkach za sprzyjanie powstańcom w 1864 roku. Jego następca również nie podporządkował się popowstaniowym zarządzeniom władz i został aresztowany. Cerkiew ponownie zaczęła popadać w ruinę. W 1875 roku po kasacie unii przejęli ją prawosławni.

W latach 1890-91 roku obiekt przebudowano, dobudowując prawdopodobnie dwie nawy boczne. Po wysiedleniu Ukraińców w 1946 roku cerkiew została zamknięta na 10 lat. Nabożeństwa ponownie zaczęto odprawiać dopiero w 1956 roku.

Wnętrze swiątyni pokryte jest klasycystyczną polichromią. Wewnątrz znajduje się bogaty ikonostas z XIX w. i liczne zabytkowe elementy wyposażenia z XVIII-XIX w.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.