«powrót

woda święcona

Używana już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa do sakramentu chrztu. Dzisiaj także do pokropienia wiernych przed mszą św., święcenia przedmiotów kultu religijnego (por. sakramentalia) i żegnania się znakiem krzyża (dlatego np. znajduje się w kropielnicach w przedsionkach kościelnych).

Wodę święci się w Wielką Sobotę, wigilię Zesłania Ducha Świętego i święto Trzech Króli.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.