«powrót

Wojciechy: kościół z XV w.

Kościół powstał w XV w.; po raz pierwszy wzmiankowano o nim w dokumentach w roku 1498.

W roku 1527 uległ zniszczeniu; odbudowano go w XVI stuleciu. Przebudowany został w połowie XVII w. oraz w XVIII i XIX w.

Jest to budowla z kamienia polnego i cegły, z drewnianą więżą.

We wnętrzu można zobaczyć ciekawą kamienną misę chrzcielną z XV wieku.

Ołtarz główny i ambona powstały w warsztacie J. H. Meissnera w Gdańsku, w 1735 roku.

Fundatorem wyposażenia świątyni był Gotfryd Eliasz von Kreytzen.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.