«powrót

Wojkowa: cerkiew św. Kosmy i Damiana

Cerkiew greckokatolicka pw. świętych Kosmy i Damiana z XVlll w. to obecnie kościół rzymskokatolicki. Cenny ikonostas pochodzi z końca XVIII w. Wieżę wieńczy hełm baniasty ze ślepą latarnią. Nad nawą dach namiotowy, nad prezbiterium wielopołaciowy łamane uskokowo. Na dachach baniaste wieżyczki ze ślepymi latarniami. Wnętrze nakrywają kopuły namiotowe.

Ornamentalna polichromia pochodzi z początku XX w. W kościele znajduje się cenne wyposażenie z XVIII-XIX w.: kompletny, rokokowy ikonostas z końca XVIII w. z ikonami z tego samego okresu, rokokowe tabernakulum z XVIII w. i drugie - w kształcie świątyńki - z przełomu XIX i XX w. Obraz ludowy Matki Boskiej Bolesnej z dawnej chorągwi pochodzi z początku XIX w. Berło procesyjne z malowidłami Ukrzyżowania i Matki Bożej z Dzieciątkiem datowane jest na XIX w.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.