«powrót

Zobacz: wojny religijne

Wojna Trzydziestoletnia

Trwała od 1618 do 1648 r. Nazywana bywa ostatnią wojną religijną w Europie. Choć rozpoczęła się pod hasłami religijnymi, jej tłem i istotnym motywem były dążenia polityczne zmierzające do osłabienia potęgi Habsburgów na terenie Rzeszy Niemieckiej i w całej Europie.

Wojna toczona przede wszystkim na terenie Rzeszy Niemieckiej była konfrontacją dwóch obozów: Ligi Katolickiej zrzeszającej cesarza, katolickich książąt Rzeszy i głównego sojusznika - Hiszpanię, oraz Unii Protestanckiej, w której obok protestanckich państw Rzeszy znalazły się: Szwecja, Holandia, Sabaudia, Dania i... katolicka Francja.

Wojnę Trzydziestoletnią podzielić można na 4 okresy:

  • okres czesko-palatynacki (1618–1623)
  • okres duński (1625–1629)
  • okres szwedzki (1630–1635)
  • okres francusko-szwedzki (1635–1648)

Zakończyła się w 1648 r. zawarciem Pokoju Westfalskiego, który przekreślił ostatecznie dominującą pozycję cesarza zapewniając księstwom Rzeszy samodzielność. Potwierdził też zasadę "cuius regio eius religio" sformułowaną w postanowieniach Pokoju Augsburskiego, rozciągając ją także na kalwinów. Uznawał niezależność Republiki Zjednoczonych Prowincji i Szwajcarii.

Wojna Trzydziestoletnia spowodowała olbrzymie spustoszenia i ruinę gospodarczą na terenie Niemiec.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.