«powrót

wojny religijne

Walki toczone między zwolennikami reformacji i katolikami w nowożytnej Europie. Oprócz religijnych, miały one również często podłoże polityczno społeczne.

Choć za przykład tego rodzaju konfliktów uznać można już wojny husyckie (1419-1434), epokę wojen religijnych datuje się od czasu napięć towarzyszących bezpośrednio wystąpieniu Lutra aż do kończącego Wojnę Trzydziestoletnią pokoju westfalskiego w 1648 r.

Do wojen religijnych w Europie zaliczyć można:

- bunt rycerstwa niemieckiego walczącego o ziemię kościelną w latach 1522-1523

- tzw. "wojnę chłopską" w Niemczech w latach 1524-1525

-wojnę między Związkiem Szmalkaldzkim (niemieckimi protestantami) a siłami cesarsko - papieskimi; wojnę tę zakończył ostatecznie pokój w Augsburgu w 1555 r.

- tzw. "wojnę osiemdziesięcioletnią" - wojnę o niepodległość Niderlandów, rozpoczętą w 1568 r.; doprowadziła ona do powstania w 1581 r. nowego państwa, Republiki Zjednoczonych Prowincji, uznanego przez Hiszpanię dopiero w 1648 r.

- tzw. "wojnę trzech Henryków" we Francji, rozpoczętą rzezią hugenotów w Noc św. Bartłomieja z 23 na 24 sierpnia 1572 r. a zakończoną tolerancyjnym Edyktem Nantejskim w 1598 r.

-wojnę angielsko - hiszpańską z 1588 r.

- Wojnę Trzydziestolenią.

Epoka wojen religijnych charakteryzowała się też szeregiem napięć wewnętrznych o charakterze religijnym oraz podejmowanymi przez władzę państwową prześladowaniami innowierców.

W Rzeczpospolitej zjawisko wojen religijnych nie występowało. Panowała zasada tolerancji religijnej.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zobacz także: