«powrót

Wołowiec: cerkiew Opieki Bogarodzicy

Cerkiew greckokatolicka pw. Opieki Bogarodzicy - obecnie prawosławna pod tym samym wezwaniem - pochodzi z XVIII w. i zbudowana została w typie zachodniołemkowskiego budownictwa cerkiewnego.

Nawa i prezbiterium świątyni - kwadratowe. Prezbiterium zamknięte ścianą prostą. W przyziemiu wieży babiniec. Dachy namiotowe, łamane, pokryte gontami i blachą, zwieńczone ośmiobocznymi wieżyczkami z makowicami i krzyżami. Nad nawą i prezbiterium znajdują się kopuły namiotowe, a nad babińcem stropy belkowe.

Balustrada chóru ozdobiona jest dekoracją snycerską. Nadproże portalu w wejściu do babińca o wykroju falbanowym.

Fragmenty polichromii pochodzą z XIX w., a kompletny ikonostas - z XVIII w.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.